ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Ο κάτοχος «εισιτηρίων» υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και υποδείξεις της εταιρείας ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ., του προσωπικού ασφάλειας και της αστυνομίας.

Το «εισιτήριο» αναφέρεται στα εξής προϊόντα:

1. μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε αγώνα Πρωταθλήματος και/ή Κυπέλλου και/ή Φιλικών και/ή Ευρωπαϊκών αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ..

2. τα πακέτα εισιτηρίων για συγκεκριμένο αριθμό αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ..

3. τις κάρτες διαρκείας για τους αγώνες Πρωταθλήματος και/ή Κυπέλλου και/ή Ευρωπαϊκούς και/ή Φιλικούς αγώνες.

- Με την χρήση του «εισιτηρίου» εξυπακούεται η αποδοχή των διατάξεων του Περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 2008 (N. 48(I)/2008) και όλων των τροποποιήσεων αυτού.

- Η χρήση «εισιτήριου» προϋποθέτει κόσμια και φίλαθλη συμπεριφορά στο γήπεδο.

- Απαγορεύεται η καθ’ οιοδήποτε τρόπο εμπορική και/ή διαφημιστική εκμετάλλευση (συμπεριλαμβανόμενων και των κληρώσεων) όλων των τύπων των εισιτηρίων

- Απαγορεύεται αυστηρά να κατέχετε, φέρετε, κρατάτε, χρησιμοποιείτε, διαθέτετε, και/ή κάνετε χρήση πανό, σημαίες ή άλλο υλικό πολιτικού, εμπορικού, υβριστικού, ρατσιστικού ή διαφημιστικού περιεχομένου, όπλα, φωτοβολίδες, κροτίδες, αναπτήρες, κέρματα, αλκοολούχα ποτά, φαρμακευτικές ουσίες.

- Απαγορεύεται η λήψη video και η ραδιοφωνική αναμετάδοση του αγώνα.

- Η εταιρεία ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την είσοδο σας στο γήπεδο, μέσω της Αστυνομίας και/ή του προσωπικού ασφαλείας να σας υποβάλει σε σωματική έρευνα για λόγους ασφαλείας.

- Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω ή αποδεδειγμένης ανάρμοστης συμπεριφοράς του κατόχου «εισιτηρίων» , η εταιρεία ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. θα προβαίνει κατά την κρίση της, σε απαγόρευση της εισόδου του υπαίτιου φιλάθλου στο γήπεδο ακόμα και οριστικά και στην απαίτηση για αποκατάσταση κάθε ζημιάς που δύναται να προκληθεί από τον κάτοχο «εισιτηρίων».

- Γνωστοποιείται στους φιλάθλους ότι, για λόγους ασφαλείας, λειτουργεί κύκλωμα παρακολούθησης (κάμερες) για την καταγραφή των όσων λαμβάνουν χώρα στο γήπεδο. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη κάλυψη του προσώπου του φιλάθλου που αποσκοπεί στην απόκρυψη της ταυτότητας αυτού.

- Δεν είναι εφικτή η επιστροφή χρημάτων στους κατόχους «εισιτηρίων» για οποιονδήποτε λόγο.

- Οι τιμές των «εισιτηρίων» καθορίζονται από την εταιρεία ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. και ενδέχεται να τύχουν αναθεώρησης μέσω σχετικής γνωστοποίησης/ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα www.panetolikos.gr
- Το «εισιτήριο» είναι προσωπικό, ονομαστικό και χρησιμοποιείται μία φορά από τον κάτοχο ενώ απαγορεύεται η μεταβίβαση του μετά την είσοδο στο στάδιο.

- Έκαστο «εισιτήριο» ισοδυναμεί με μια και μόνο είσοδο εντός του γηπέδου την μέρα του αγώνα. Η παραβίαση του συγκεκριμένου όρου συνεπάγεται άμεση ακύρωση του «εισιτηρίου» χωρίς να επιστρέφονται χρήματα στους κατόχους «εισιτηρίων».

- Απαγορεύεται η αντιγραφή, κατασκευή και πώληση του «εισιτηρίου». Σε περίπτωση δημιουργίας αντιγράφων του «εισιτηρίου», θα επιτραπεί η είσοδος στον κάτοχο που το σάρωσε πρώτος στο ειδικό μηχάνημα ελέγχου εισιτηρίων.

- Το «εισιτήριο» δεν ανταλλάσσεται και το αντίτιμο δεν επιστρέφεται.

- Η φύλαξη του «εισιτηρίου» είναι ευθύνη του κατόχου. Ο κάτοχος του «εισιτηρίου» θα πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους Κανονισμούς Σταδίου όπως αυτοί είναι αναρτημένοι στις εισόδους του Σταδίου.

- Για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η χρήση «εισιτηρίου» της κατηγορίας που αντιστοιχεί στην ηλικία του κατόχου.

1. Κανονικά «εισιτήρια».

2. Παιδικά «εισιτήρια» για παιδιά με ημερομηνία γεννήσεως μετά την 01/01/2010. Κάθε παιδικό «εισιτήριο» θα πρέπει να συνοδεύεται και από 1 κανονικό «εισιτήριο» τόσο κατά την αγορά όσο και κατά την είσοδο στο γήπεδο ενώ θα υπάρχει αυστηρός σχετικός έλεγχος.

- Σε περίπτωση απώλειας των «εισιτηρίων», ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αμέσως στο τμήμα εισιτηρίων της εταιρείας ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ., προκειμένου να ακυρωθεί το απολεσθέν «εισιτήριο» και να αντικατασταθεί. Η αντικατάσταση του απολεσθέντος «εισιτηρίου» χρεώνεται με €10 (λειτουργικά έξοδα και αφορά μόνο τις κάρτες διαρκείας). Εάν κάποιος φίλαθλος απολέσει το «εισιτήριο» την ημέρα του αγώνα μπορεί (ΜΟΝΟ Ο ΙΔΙΟΣ) να προμηθευτεί προσωρινό εισιτήριο Από τη Διαχείριση Εισιτηρίων που είναι διαθέσιμο 2 ώρες πριν τον αγώνα μέχρι και 5 λεπτά πριν την έναρξη του, προσκομίζοντας την πολιτική ταυτότητα.

- Το «εισιτήριο» ισχύει για όλους τους αγώνες με γηπεδούχο την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. όπως αυτοί αναφέρονται σε ανακοίνωση που εκδίδεται με αφορμή την έναρξη της προπώλησης του εκάστοτε «εισιτηρίου» όπως αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο των πιο πάνω όρων χρήσης. Σε περίπτωση τιμωρίας της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. με διεξαγωγή αγώνα/ων κεκλεισμένων όλων των θυρών ή μέρος των θυρών, ή σε περίπτωση που Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. δεν αγωνιστεί σε Ευρωπαϊκούς αγώνες ή αγώνες Κυπέλου που συμπεριλαμβάνονται στα εισιτήρια, τα εισιτήρια δεν ισχύουν. Σε περίπτωση αλλαγής έδρας λόγω τιμωρίας της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. και περιορισμένης χωρητικότητας του γηπέδου το οποίο θα αγωνιστεί η ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ., θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

- Πιθανότητα δέσμευσης θέσεων που χρησιμοποιούνται από κατόχους «εισιτηρίων». Σε τέτοια περίπτωση οι κάτοχοι που προσωρινά δεν θα χρησιμοποιούν την θέση τους θα έχουν δικαίωμα πρώτης επιλογής για αγορά / χρήση άλλης θέσης για το παιχνίδι που δεσμεύτηκε η θέση τους.

- Για τυχόν προβλήματα για όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου οι κάτοχοι «εισιτηρίων» μπορούν να επικοινωνούν με το info@panetolikos.gr και στο τηλέφωνο 2641029584, 2641055520.

- Η θέση που αναγράφεται στα «εισιτήρια» θα πρέπει να τηρείται αυστηρά.

Δεν θα εκδίδονται εισιτήρια διαρκείας.

- Θα υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος «εισιτηρίων» κατά την είσοδο στο Στάδιο.

- Για αγορά «εισιτηρίων» ή άλλων προϊόντων η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητά την επίδειξη της πολιτικής ταυτότητας και να αναγράφει επί των εισιτηρίων το όνομα/ επίθετο του κατόχου καθώς και το ΑΜΚΑ, βάση της Απόφασης με αριθμό 1801 / 2016 ΥΠΟΠΑΙΘ / ΓΔΥΑ / ΔΤΥ / ΤΜΑΕ / 229157 / 12877 / 1280 / 236 για την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση διάθεση & έλεγχο της διακίνησης ονομαστικών / αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού.

- Η αγορά και η κατοχή «εισιτηρίων» συνεπάγεται αποδοχή των Κανονισμών Σταδίου (σχετικές πινακίδες είναι αναρτημένες στις εισόδους) και όλων των διατάξεων των Νόμων περί ασφάλειας ή/και βίας στους αθλητικούς χώρους. Μη συμμόρφωση δίνει το δικαίωμα στις Αρχές είτε να αρνηθούν την είσοδο, είτε να μετακινήσουν πρόσωπα εκτός σταδίου, είτε να επιβάλουν άλλες κυρώσεις.

- Η αγορά του «εισιτηρίου» προϋποθέτει αποδοχή των πιο πάνω όρων και πληροφοριών ή/και των οποιονδήποτε τροποποιήσεων, ή/και χρήση των προσωπικών δεδομένων μόνο από την εταιρεία ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ..

Υποχρεώσεις Φιλάθλων

Σύμφωνα με τον Άρθρο 7 παρ. 3, της υπ' αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 Απόφασης (ΦΕΚ Β 1801/20.08.2015), " Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού." , ως ισχύει:
«Το εκδιδόμενο ονομαστικό εισιτήριο φέρει, απαραιτήτως, ονοματεπώνυμο του φιλάθλου υπέρ του οποίου εκδίδεται και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. »
Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο:
(α) Απαγορεύεται η απευθείας διάθεση του εισιτηρίου αυτού σε οποιονδήποτε τρίτο,
(β) Απαγορεύεται η εισαγωγή στην αθλητική εγκατάσταση αντικειμένων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις βίας, (πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, οινοπνευματώδη ποτά κ.λπ.),
(γ) Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση, είναι ενδεχόμενο να γίνει σωματικός έλεγχος, καθώς και έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Γι’ αυτό και απαραιτήτως, το εισιτήριο πρέπει να συνοδεύεται από την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την άδεια παραμονής,
(δ) Ο χώρος της αθλητικής εγκατάστασης εποπτεύεται από ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης και καταγραφής (κάμερες) και
(ε) Ο νόμιμος κάτοχος του ονομαστικού εισιτηρίου είναι υπεύθυνος αποζημίωσης για τυχόν φθορά της θέσης του.

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 στοιχεία γ' και δ' της ίδιας απόφασης:
Οι νόμιμοι κάτοχοι ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις
• Στην περίπτωση κλοπής ή απώλειας του εισιτηρίου πριν την έναρξη του συγκεκριμένου αγώνα να δηλώσουν την κλοπή ή απώλεια σε οποιοδήποτε εκδοτήριο εισιτηρίων, προκειμένου να ακυρωθεί το εισιτήριο αυτό.
• Να περνούν από έλεγχο μεταλλικής κατασκευής ελέγχου μεμονωμένης εισόδου φιλάθλων (τουρνικέ)

*Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 11 της προκήρυξης, "η συλλογή ή/και μετάδοση ή/και παραγωγή και/ή διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα, ή οποιουδήποτε είδους ηχογράφηση οποιουδήποτε ήχου, βίντεο ή οπτικοακουστικού υλικού σε οποιοδήποτε αγώνα (είτε με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είτε με άλλο τρόπο) για σκοπούς οποιασδήποτε μορφής στοιχήματος, τυχερών παιχνιδιών ή εμπορικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων ή για άλλους σκοπούς που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις συμβατικών συνεργασιών, απαγορεύεται αυστηρά στα Στάδια/Γήπεδα του Πρωταθλήματος , εκτός από τις περιπτώσεις όπου η άδεια χορηγείται ρητά από τη Super League και τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, ιδιωτική χρήση. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων, οι παραβάτες φίλαθλοι θα πρέπει, στα όρια του εφικτού, να απομακρύνονται από το γήπεδο επιμέλεια της γηπεδούχου Π.Α.Ε., εφόσον κάτι τέτοιο υποπίπτει στην αντίληψή της."

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της γηπεδούχου ΠΑΕ οποιαδήποτε ενέργεια όπου έχει ως σκοπό τη συλλογή ή/και μετάδοση ή/και παραγωγή και/ή διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα, ή οποιουδήποτε είδους ηχογράφηση οποιουδήποτε ήχου, βίντεο ή οπτικοακουστικού υλικού σε οποιοδήποτε αγώνα (είτε με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είτε με άλλο τρόπο) για σκοπούς οποιασδήποτε μορφής στοιχήματος, τυχερών παιχνιδιών ή εμπορικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων, οι παραβάτες θα πρέπει, στα όρια του εφικτού, να απομακρύνονται άμεσα.

Οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας-Θεατές με την αγορά του εισιτηρίου επιτρέπουν στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να συγκεντρώνει,να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά τους στοιχεία.Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που καθορίζονται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία,για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ΠΑΕ καθώς και των συνεργαζομένων με αυτήν Εταιρειών-Χορηγών και λοιπών Επισήμων Συνεργατών της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ για διαγωνισμούς,υπηρεσίες,προσφορές και κουπόνια μέσω των στοιχείων που έχει δηλώσει κατά την αγορά του Εισιτηρίου Διαρκείας.Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την ΠΑΕ σύμφωνα με τις επιταγές και υπό τους περιορισμούς της κείμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 ΕΕ) και της Εθνικής Νομοθεσίας (Ν2472/1997).Ο κάτοχος Εισιτηρίου Διαρκείας -Θεατής έχει το δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η ΠΑΕ και να προβάλλει αντιρρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων(GDPR EU 2016/679), του Εθνικού Εφαρμοστικού Νόμου 4624/2019 και των λοιπών συναφών νομοθετημάτων όπως αυτοί ισχύουν.

Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας και για λόγους ασφάλειας. Με την παραμονή σας εδώ συμφωνείτε με την χρήση των απολύτως αναγκαίων cookies. Μπορείτε να απορρίψετε τα cookies για που είναι για διαφημιστικούς λόγους. Περισσότερες Πληροφορίες
Παρακαλώ περιστρέψτε τη συσκευή σας